Sectoren

  • Het adviseren van de rijksoverheid, de provincies en gemeenten, evenals hun bedrijven en ketenpartners over de behoeften van de overheid.
  • Het adviseren van publieke en semipublieke lichamen, bedrijven, investeringsfondsen en bancaire instellingen op het gebied van publiek recht. Het juridisch ondersteunen van deze entiteiten bij het ontwikkelen van het dagelijks strategisch beleid, meer in het bijzonder op het gebied van: a) management en organisatie binnen publieke instellingen, b) het maken van keuzes bij het aangaan van contractuele verplichtingen, c) het onderhandelen en redigeren van overheidscontracten, d) het beheer van openbare diensten en e) het ontwikkelen van beleidsperspectief dat tijdig overheidsingrijpen in het marktproces bevordert met het oogmerk markt-falen te corrigeren en het algemeen welzijn van de bevolking te bevorderen.
  • Het bieden van een uitgebreide ondersteuning aan bedrijven binnen de financiële sector, alsmede het combineren van expertise op het gebied van wet- en regelgeving met brede netwerken binnen de markt, met toezichthouders, associaties en wetgevende instanties.
  • Het adviseren van industriëlen en familiebedrijven over juridische vraagstukken in verband met de operationele bedrijfsvoering.  Het ondersteunen van bedrijven bij het implementeren en handhaven van sector-gerelateerde wet- en regelgeving en het vermijden van aansprakelijkheid. Het ondersteunen van partners bij alle zaken aangaande toezicht.
  • Het ondersteunen van (directie van) bedrijven, privépersonen en ambtenaren voorafgaand aan en tijdens onderzoeken en procedures door het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de financiële toezichthouders en andere toezichthoudende en opsporen instanties.

Business Areas

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are non-subsidiary, independent firms which employ fewer than a given number of employees. This number varies across countries. The most frequent upper limit designating an SME is

Read More >

VAN LEEUWEN LAW FIRM advises company directors active in all economic sectors. Drawing on its multidisciplinary approach, the law firm offers technical, practical and innovative solutions for meeting the needs of business

Read More >

Harnessing the experience of its officially qualified attorneys, VAN LEEUWEN LAW FIRM is the first choice and a key ally for the liberal professions. The firm offers clients flexible solutions that take

Read More >

Choosing the most suitable form, drafting or updating articles of incorporation, legal compliance auditing, preparing employment contracts and other legal documents, applying for grants – whatever your issue, MR. B.A.S. (BAS) VAN

Read More >

MR. B.A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ), attorney at law, advises on management and operational issues including commercial leases, management contracts, management lease agreements, human resources management and tax issues. MR. VAN LEEUWEN

Read More >

More than ever, real estate lies at the heart of fundamental and strategic issues for actors in both the private and public sphere, in both their private or professional life. To clearly

Read More >

The public sector is the part of an economy in which goods and services are produced and/or (re)distributed by government agencies. Civil servants working for government entities are public sector employees, whereas

Read More >

Regardless of the extent and scope of an investigation, police are bound by constraints imposed upon them by Dutch Police Force Law and Dutch Constitution. If a prosecutor believes you stepped outside

Read More >

ATTORNEY VAN LEEUWEN’s private client-oriented practice concentrates on individuals as well as families and provides them with advice associated with the accumulation, management and transfer of personal assets. He is able to

Read More >

Directors

VAN LEEUWEN LAW FIRM advises company directors active in all economic sectors. Drawing on its multidisciplinary approach, the law firm offers technical,

More

Associations and Foundations

Choosing the most suitable form, drafting or updating articles of incorporation, legal compliance auditing, preparing employment contracts and other legal documents, applying

More

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.