///

De Duitse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

Het aftappen en opnemen van de telecommunicatie door de Verfassungsschutz des Bundes und der Länder, de BND en de MAD wordt geregeld in het Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses van 13 augustus 1968. Deze wettelijke regeling treft men aan

///

De Franse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

In Frankrijk bestond er lange tijd geen wettelijke grondslag voor het Onderzoek van de Telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten. De Taps in het Kader van de Veiligheid of Ecoutes Administratives waren slechts gebaseerd op de grondwettelijke bepaling, inhoudende dat de Overheid dient

///

De Nederlandse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

Tot 1971 ontbrak er een wettelijke basis voor het afluisteren van telecommunicatie ten behoeve van de staatsveiligheid. Uit de parlementaire stukken blijkt, dat het afluisteren van telefonie door de BVD geacht werd voort te vloeien uit de algemene taak van deze dienst.

///

De taakomschrijvingen van de Nederlandse –, Franse – en Duitse Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

Nederland telt op dit moment twee Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten, te weten de Algemene Inlichtingen – en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen – en Veiligheidsdienst (MIVD). Met deze naamswijziging heeft de wetgever willen aangeven, dat de beide inlichtingendiensten zowel inlichtingen – als veiligheidstaken vervullen. De