Categorie: Guides

In de praktijk komt het nog te vaak voor dat werknemers te laat in actie komen als zij vinden dat hun arbeidsovereenkomst onterecht is beëindigd of als zij een (extra) vergoeding willen. Dat is voor hen spijtig, want bij de wettelijke termijn geldt: te laat is te laat. Het verzoekschrift moet binnen de wettelijke termijn worden ingediend bij de kantonrechter. Maar wat zijn nu die termijnen? Ik bespreek met u de meest gangbare kwesties.

Tijdens ziekte heeft de werknemer twee jaar lang aanspraak op doorbetaling van zijn loon. Op de loondoorbetaling bij ziekte bestaan echter ook weer enige uitzonderingen. In deze blog zal ik één van die uitzonderingen bespreken, te weten het geval waarin de werknemer weigert passende arbeid te verrichten terwijl hij daartoe wel in staat is.

Uw werkgever wil om bepaalde redenen uw arbeidsovereenkomst met uw instemming beëindigen. De werkgever wil daarnaast de voorwaarden voor die beëindiging vastleggen in een beëindigingsovereenkomst (ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd). Een belangrijk document dus!

Email fraud (“Phishing”) involves fraud perpetrators making contact by email and can take a number of forms. The email may appear to be from a reputable company however when one clicks on the email or attachment or link within the email, malicious software (malware) is downloaded onto the PC or other device allowing the fraud perpetrator to track online activity and identify personal or financial information for fraudulent purposes. Both individuals and companies can be victims of this type of crime.

Telephone fraud involves criminals contacting you by phone (vishing) or by text (Smishing) pretending to be your bank, credit card issuer, utility company or often a computer company. During the conversation they will try and trick you into giving personal, banking or security information. Fraud perpetrators may also convince you to make a money transfer to them or inform you that you have won a prize and need to send money to release it. Their intention is to use this information to commit fraud against you or other parties in your name.

Business Email Compromise (BEC) Fraud (or CEO Fraud) is similar to Invoice Redirection Fraud however in this case junior employees in the finance department of a company receive an email from a fraud perpetrator purporting to be the Chief Executive Officer stating that an important deal or some other urgent matter is pending and that a substantial payment needs to be processed immediately.