////////////

Het Bureau Financieel Toezicht en het toezicht op de Forensische Accountant

§1          Inleiding  De aanleiding voor dit onderzoek betreft een brief van het Bureau Financieel Toezicht (verder: BFT), waarin deze toezichthouder stelt dat een Forensisch accountant valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: WWFT)

1 2 3 10