Identificatieplicht (WWFT)

In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder andere notarissen, advocaten, belastingadviseurs de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet implementeert de EU Richtlijn

More

Algemene Voorwaarden

§1 Definities §1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.): een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen (“VAN LEEUWEN LAW FIRM”). §1.2.Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan VAN LEEUWEN LAW FIRM

More

Klachtenregeling

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit

More

Disclaimer

What this disclaimer coversThis disclaimer applies to all visits to and use of this website, and to all information, recommendations and services that VAN LEEUWEN LAW FIRM provides to you on this website (“Information”). Information and liabilityThe Information is for general purposes

More

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Mr. Bas A.S. van Leeuwen staat geregistreerd op: Hoofdrechtsgebied: Algemene praktijk, subrechtsgebieden: Bestuursrecht, Burgerlijk recht en Strafrecht; Hoofdrechtsgebied: Strafrecht, subrechtsgebieden:

More

Legal Information

VAN LEEUWEN LAW FIRMMaliesingel 23581 BA Utrecht-CityThe Netherlands Telephone +31 (0) 85 06 07 520Fax +31 (0) 30 605 15 51E-mail info@vanleeuwenlawfirm.eu Chamber of Commerce: 68274491VAT-number: NL857370844B01 MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, attorney at law, is registered with Nederlandse Orde van Advocaten (The Dutch Bar Association).

More

Privacy and Cookiestatement

Wij zetten ons in om de privacy van onze cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van www.vanleeuwenlawfirm.eu, www.vanleeuwenlawfirm.nl, www.basvanleeuwen-advocaat.nl, www.basvanleeuwen-attorney.nl, www.basvanleeuwen-avocat.nl, www.basvanleeuwen-avukat.nl, www.basvanleeuwen-adwokat.nl (de Website) te beschermen. Gelieve volgende verklaring (het Privacybeleid) te lezen om te begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking

More