MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN treedt regelmatig op bij conflicten met werknemers en bijvoorbeeld betalingsgeschillen, problemen met verhuurders of huurders en problemen over de uitleg van gesloten overeenkomsten. Hij staat u daarom terzijde bij het opstellen en beoordelen van: (a) Handelscontracten, zoals: koopovereenkomsten, leverings- en distributiecontracten , (b) Algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden, (c) Huurcontracten, (d) Arbeidscontracten en inhuurovereenkomsten, (e) Samenwerkingsovereenkomsten, Memorandum of Understanding (MUO), NDA/NDCA en Finder’s Fee agreements, (f) Maatschap- en VOF-overeenkomsten, (g) Management agreements en (h) Corporate Codes. Ook begeleidt de advocaat u bij fusies, overnames en herstructureringen en alles wat daarmee samenhangt. Daarnaast staat de advocaat u bij op het gebied van geschillen tussen/met aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en crediteuren. Verder ondersteunen de advocaat u met een goed gestructureerd incassosysteem. 

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.