Opheffings kort geding

Omdat de debiteur niet hoeft te worden gehoord op het verzoek beslag te mogen leggen, wordt hij hier vaak pas mee geconfronteerd nadat het beslag is gelegd. De wet biedt de beslagene daarom de mogelijkheid om in een kort geding opheffing van het beslag te vorderen. Een opheffings kort geding wordt vaak op de korte termijn behandeld. In dit kort geding is het in principe aan de beslagene om aan te tonen dat het beslag ten onrechte is gelegd, bijvoorbeeld omdat de vordering die de beslaglegger zegt te hebben, niet bestaat, of omdat het beslag onnodig is omdat de schuldenaar op een andere manier zekerheid heeft gesteld.


Onrechtmatig beslag

Als de voorzieningenrechter uiteindelijk oordeelt dat de vordering waarvoor conservatoir beslag is gelegd niet bestaat, is het beslag (achteraf gezien) ten onrechte gelegd: het is een onrechtmatig beslag. Een onrechtmatig gelegd beslag verplicht de beslaglegger tot vergoeding van de schade die de beslagene als gevolg van het beslag heeft geleden. De vraag is natuurlijk wel wat die schade is. Indien er beslag was gelegd op een woonhuis, waarin de beslagene in de tussentijds dus gewoon kon blijven wonen, heeft het beslag meestal geen schade veroorzaakt.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.