Debiteurenbeheer

Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan MR. VAN LEEUWEN, dan weet u dat u dat doet aan een advocatenkantoor die aan de hand van uw persoonlijke incassobeleid tot het uiterste gaat om uw vordering te incasseren en zoveel mogelijk van uw kosten zal verhalen op uw debiteur. MR. VAN LEEUWEN is zowel in het buitengerechtelijke als in het gerechtelijke traject prima inzetbaar.

In gebreke stellen: sommatiebrief
Als u uw vordering uit handen geeft, begint het incassotraject van MR. VAN LEEUWEN meestal met een sommatiebrief. Deze sommatiebrief wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. Afhankelijk van de afspraken die u met uw klant gemaakt heeft, berekent MR. VAN LEEUWEN exact de verschuldigde wettelijke rente of de wettelijke handelsrente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten.

Credit management
Soms is incasseren bulkwerk. Ook daarvoor kunt u terecht bij MR. VAN LEEUWEN. Echter in veel gevallen is de incasso van een vordering geen standaardzaak, maar maatwerk. Het sturen van een standaard aanmaning is dan zinloos. Vaak gaat het ook om het behoud van uw relatie met een klant. Toonzetting en Timing zijn vaak cruciaal. MR. VAN LEEUWEN heeft veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier op touw zetten van een persoonlijk incassobeleid.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.