///

De Duitse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

Het aftappen en opnemen van de telecommunicatie door de Verfassungsschutz des Bundes und der Länder, de BND en de MAD wordt geregeld in het Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses van 13 augustus 1968. Deze wettelijke regeling treft men aan in Artikel 10 Grundgesetz, en wordt ook wel aangeduid als Gezetz zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10).[62]

Op 14 juli 1999 oordeelde het Bundesverfassungsgericht (BVG) meerdere bepalingen van G10 in het licht van het Verbrechensbekämpfunggesetzes uit 1994 als in strijd met de grondwet afgekeurd.[63]  Het BVG had vervolgens de wetgever de opdracht gegeven, om deze strijdigheid met de grondwet op te lossen. Op 26 Januari 2001 werd door de Bundesrat het Entwurf eines Gesetzez zur Neureglung von Beschränkungen des Brief -, Post – und Fernmeldegeheimnisses uitgevaardigd. In artikel 1 van deze ontwerpwet treft men het nieuwe Gesetz zur Beschränkungen des Brief -, Post – und Fernmeldegeheimnisses (G 10 E) aan. De Bundesregierung is van mening dat deze wet nu wel rekening houdt met de bezwaren van het BVG.[64] 

Read More >

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.