///

De taakomschrijvingen van de Nederlandse –, Franse – en Duitse Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

Nederland telt op dit moment twee Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten, te weten de Algemene Inlichtingen – en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen – en Veiligheidsdienst (MIVD). Met deze naamswijziging heeft de wetgever willen aangeven, dat de beide inlichtingendiensten zowel inlichtingen – als veiligheidstaken vervullen. De AIVD valt binnen de reikwijdte van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de MIVD valt binnen de reikwijdte van het Ministerie van Defensie.

Frankrijk, daarentegen, telt maar liefst negen Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten, namelijk vier Burgerlijke – en vijf Militaire Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten.

Tot de categorie burgerlijke inlichtingen – en veiligheidsdiensten worden gerekend de Direction Centrale des Renseignements Généraux (DCRG), de Direction de la Surveillance de Territoire (DST), de Direction centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) en de Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS).[1] Alle vier de inlichtingen – en veiligheidsdiensten maken deel uit van de Police Nationale, en vallen onder de reikwijdte van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. [2]

Tot de categorie militaire inlichtingen – en veiligheidsdiensten worden gerekend de Direction Général de la Sécurité (DGSE), de Direction du Renseignement Militaire (DRM), de Service central de la Sécurité des systèmes d’informations (SCSSI), de Brigade de Renseignement et de Guerre Electronique (BRGE) en de Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense (DPSD).[3] Deze Diensten vallen onder de reikwijdte van het Ministerie van Defensie. [4]

In de volgende sub-paragrafen zal ik slechts de aandacht besteden aan de taakomschrijvingen van de DCRG, de DST, de DCPJ, de DGSE en de DPSD, omdat alleen deze inlichtingen – en  veiligheidsdiensten (indirect via de GIC) bevoegd zijn tot het Onderzoeken van de telecommunicatie.[5]

In Duitsland worden er drie Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten onderscheiden, namelijk:

  • In de eerste plaats de Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder.[6] De wettelijke grondslag van deze Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten treft men aan in het Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz (BVerfSchG).[7] Voor de samenwerking van de Federatie met de Deelstaten onderhoudt de Federatie een Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), die functioneert als een overkoepelend Federaal Overheidsorgaan (§2 I, 1ste volzin BVerfSchG). Het BfV valt onder de portefeuille van de Bondsminister van Binnenlandse Zaken (§2 I, 2de volzin BVerfSchG), en mag niet aangesloten zijn bij een politiedienst (§2 I, 3de volzin BVerfSchG). Voor de samenwerking van de Deelstaten met de Federatie en de Deelstaten onderling, onderhoudt elke Deelstaat een Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) (§2 II BVerfSchG).
  • In de tweede plaats de Militärischen Abschirmdienst (MAD)[8]. De MAD is wettelijk geregeld in het Gesetz über den Militärischen Abschirmdienst (MAD-G)[9]. De MAD is een dienst van het Bundesverteidigungsministerium en behoort tot de Streitkräftbasis (SKB) van de Bundeswehr, valt direct onder de Inspekteur der SKB,[10] en mag niet aangesloten zijn bij een politiedienst (§ 1 IV MAD-G). 
  • In de derde plaats de Bundesnachrichtendienst (BND)[11] De wettelijk grondslag van de BND treft men aan in het Gesetz über den Bundesnachrichtendienst (BND-G)[12] De BND is een federaal overheidsorgaan, die valt binnen de reikwijdte van de Chef des Bundeskanzleramtes (§1 I, 1ste volzin BND-G), en mag niet aangesloten zijn bij een politiedienst (§1 I, 2de volzin BND-G).

In de volgende sub-paragrafen behandel ik de taakomschrijvingen van de in Nederland, Frankrijk en Duitsland bestaande Burgerlijke – en Militaire Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten (§3.2.2 t/m §3.2.3) en de taakomschrijving van de al dan niet in deze landen bestaande Inlichtingendiensten Buitenland (§3.2.4).

Read More >

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.