///

Het gericht Aftappen, Ontvangen Opnemen en Afluisteren

In Nederland zijn de AIVD en de MIVD bevoegd tot het gericht Aftappen, het Ontvangen, het Opnemen en het Afluisteren van elke vorm van gesprek, telecommunicatie of gegevensoverdracht d.m.v. een geautomatiseerd werk, ongeacht waar een en ander plaatsvindt. Eveneens zijn deze twee diensten bevoegd om versleuteling van de gesprekken, telecommunicatie of gegevensoverdracht ongedaan te maken. Deze bijzondere bevoegdheid vindt een wettelijke grondslag in art. 25 WIV 2002.[68]

Read More >

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.