In Nederland zijn de AIVD en de MIVD bevoegd tot het al dan niet met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, valse signalen, valse sleutels of valse hoedanigheden, binnendringen in een geautomatiseerd netwerk. Tot deze bevoegdheid behoren tevens a) Het doorbreken van enige beveiliging, b) Het aanbrengen van technische voorzieningen teneinde versleuteling van gegevens opgeslagen of verwerkt in het geautomatiseerde werk ongedaan te maken, en c) Het overnemen van de gegevens opgeslagen of verwerkt in het geautomatiseerde werk. Deze bijzondere bevoegdheid, ook wel Hacken genoemd, vindt een wettelijke grondslag in art. 24 WIV 2002. Het vormt een nuance op art. 138 Sr, waarin juist het Hacken van Computers is strafbaar gesteld. [65]

Read More >

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.