Exploitatievergunning

Algemene Plaatselijke Verordening

Als u een horecabedrijf wil opzetten, heeft u in de meeste gemeenten de exploitatievergunning horecabedrijf nodig (zie de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van je gemeente). Het maakt geen verschil of u nu wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. Met de horeca-exploitatievergunning beschermt de gemeente de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf.

Model Veiligheidsplan

Meerdere gemeenten stellen eisen waaraan u dient te voldaan voor het krijgen van een exploitatie- of andere vergunning of ontheffing voor een horecabedrijf. Een van die eisen kan zijn dat u een veiligheidsplan maakt waarin u een bepaald veiligheidsniveau voor uw bedrijf zo goed mogelijk zeker stelt. Dat plan kan het bevoegd gezag (o.a. College van Burgemeester en Wethouders) opvragen en van commentaar voorzien.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.