Indien u na de heroverweging in bezwaar of de rechtmatigheidstoets door een rechter in beroep nog niet de door u gewenste uitkomst heeft, kunt u tegen de uitspraak van de bestuursrechter in beroep. De uitspraak van de bestuursrechter zal aangeven op welke wijze en waar u beroep kunt instellen.

Nederland kent onder andere de volgende hoogste rechtsprekende bestuursrechtelijke partijen:

  • Centrale Raad van Beroep (onder andere publiekrechtelijke uitkeringen);
  • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (onder ander omgevingsvergunningen en andere ruimtelijke vraagstukken);
  • De Hoge Raad (o.a. belastingrecht).

Deze partijen brengen een vastrecht in rekening voor het instellen van een procedure.

Wie uiteindelijk de rechter in laatste aanleg is verschilt en is afhankelijk van de wettelijke regeling waarop het oorspronkelijke besluit waartegen u bezwaar instelde is gebaseerd.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.