Practice Area

VAN LEEUWEN LAW FIRM ondersteunt retailondernemers bij:

 • bestemmingsplannen om bedrijfsactiviteiten en uitbreidingen veilig te stellen;
 • bestemmingsplannen om de komst van concurrenten tegen te gaan;
 • vergunningen voor het oprichten of uitbreiden van winkelvestigingen;
 • vergunningen voor het in gebruik nemen van nieuwe winkelvestigingen;
 • vergunningen voor reclame-uitingen;
 • gemeentelijke parkeernormen en parkeereisen;
 • tijdelijke winkelvestigingen / popup stores;
 • beoordelen en opstellen van koop- en bouwcontracten;
 • beoordelen en opstellen van huurcontracten;
 • zondag-openstelling;
 • bezwaar- en beroepsprocedures tegen vergunningen van concurrenten;
 • verkoopevenementen; en
 • verkeersbesluiten

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.