/

OM-zitting / Rijbewijs

Is uw rijbewijs ingevorderd wegens rijden onder invloed of te hard rijden, dan krijgt u tegenwoordig in de meeste gevallen een oproeping voor een OM-zitting. Een OM-zitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. In plaats dat u bij de Rechter komt, hebt u nu een zitting bij een Officier van Justitie (OVJ). De Officier van Justitie (OVJ) bespreekt met u de zaak, stelt vragen aan u, en legt aan u een straf op.

OM-zitting rijden onder invloed

Wordt u verdacht van rijden onder invloed, dan krijgt u liggen de straffen vaak hoog. Al vanaf de 570 µgl/l (1,3 ‰) moet u rekening houden met een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 4 – zes (6) maanden. Omdat bij de OM-zitting het niet mogelijk is om een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen, zien we dat de Officier van Justitie (OVJ) ook al in de lagere alcoholschalen direct een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt. Naarmate het alcoholgehalte hoger ligt, is de kans groter dat de Officier van Justitie (OVJ) ook een dergelijke hoge ontzegging van de rijbevoegdheid zal opleggen. Daarnaast krijgt u vaak nog een geldboete opgelegd die kan oplopen tot € 2.000,00.

OM-zitting snelheid

Wordt u verdacht van een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/u, dan loopt u al het risico op een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van minimaal 2 maanden en een geldboete vanaf € 730,00. De straffen tijdens een OM-zitting liggen dus hoog! U dient een OM-zitting dus erg serieus te nemen. Voor u het weet, bent u enkele maanden uw rijbewijs kwijt en dat al bij een geringe snelheidsoverschrijding.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.