Telephone Fraud (White Paper)

Telephone fraud involves criminals contacting you by phone (vishing) or by text (Smishing) pretending to be your bank, credit card issuer, utility company or often a computer company. During the conversation they will try and trick you into giving personal, banking or security information. Fraud perpetrators may also convince you to make a money transfer to them or inform you that you have won a prize and need to send money to release it. Their intention is to use this information to commit fraud against you or other parties in your name.

In this white paper, learn more about our comprehensive approach to deterring and preventing Telephone Fraud.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Voor het maken van een (video- of Skype-) afspraak kunt u hem bereiken via het kantoornummer +31851301626, via het app-nummer +31687006770 en via het e-mailadres info@vanleeuwenlawfirm.com

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *