Beroepen in de juridische dienstverlening zijn onder meer een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder of een juridisch adviseur. Een van de kenmerken van deze beroepen is dat zij in de dienstverlenende sector opereren. In deze sector bestaat het gevaar van omkoping en witwassen. Vaak hebben juridische dienstverleners budgetbevoegdheid en gaan zij om met contant en giraal geld en waardepapieren. Dit brengt onder andere het gevaar van diefstal en verduistering met zich mee. Dit risico kan zich eveneens voordoen bij het beschikken over goederen.

De juridische dienstverleners hebben contact met klanten. Door het (eventueel) hebben van een één op één relatie in dit klantencontact is er sprake van een tijdelijke afhankelijkheid. Hierdoor bestaat het risico van gewelds- en zedenmisdrijven. Voorts gaan zij om met gevoelige informatie. Dit brengt het risico met zich mee van misbruik van gegevens, het lekken van informatie, afpersing, chantage (afdreiging) en vervalsing.

Dit screeningsprofiel geldt ook voor een inschrijving als advocaat. Om de integriteit van een advocaat zo goed mogelijk te borgen, is gekozen voor een screeningsprofiel, waarin een hoge mate van integriteit aan de advocaat gesteld wordt. Derhalve wordt verwacht dat zij terdege strafrechtelijk integer zijn. Hierom wordt van hen strikte naleving van de wettelijke voorschriften verlangd. Bij de toets aan dit screeningsprofiel geldt voor een advocaat een terugkijktermijn van 10 jaren. Indien blijkt dat de advocaat in de voorgeschreven terugkijktermijn voorkomt in het JDS voor feiten die verband houden met de functieaspecten geld, informatie en/of personen dienen deze in negatieve zin te worden uitgelegd daar waar het zijn/haar kwetsbaarheid en integriteit betreft om als advocaat te kunnen optreden.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.