Van Leeuwen Kancelaria Adwokacka (Polski)

Członek Holenderskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Utrechcie. Prawnik B. VAN LEEUWEN ma tytuł magistra prawa i kontynuował studia jako prawnik w Amsterdam Bar Association. Przez lata zdobył cenne doświadczenie i umiejętności w renomowanej kancelarii prawnej w Amsterdamie. Po zdaniu egzaminu adwokackiego rozpoczął praktykę jako indywidualna kancelaria prawna. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym i handlowym. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych postępowań sądowych. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach z wielu dziedzin prawa i stale podnosi swoje umiejętności. Spędził setki godzin w salach sądowych i brał udział w sprawach cywilnych i karnych. Wykorzystując swoje doświadczenie, koncentruje się na obsłudze prawnej klientów indywidualnych w powszechnie rozumianych sprawach cywilnych, korporacyjnych, rodzinnych, administracyjnych i pracowniczych.

Interdyscyplinarna wiedza prawnik

Interdyscyplinarna wiedza prawnik, uwzględniać pełne zrozumienie biznesowego tła projektów, połączone z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla naszych klientów.

Branże

Uznaniem klientów cieszy się przyświecającą nam zasadą nadawania jasnej i dostępnej formy interpretacji zawiłej i niejasnych regulacji prawnych.

Nasi klienci działają w każdym z segmentów rynku, co stawia przed nami wymóg zapewnienia im kompleksowej obsługi prawnej. Ta kompleksowość przekłada się na oferowanie kilkudziesięciu specjalizacji, a wśród nich zarówno mających powszechne zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej klientów jak i wąskiej niszowej wiedzy eksperckiej. Jednocześnie celem podniesienia efektywności obsługi oraz optymalizacji jej kosztów nasi specjaliści z różnych dziedzin prawa wchodzą w skład stałych lub tworzonych ad hoc zespołów obsługujących klienta.

Dla przedsiębiorcy

Efektywnie prowadzimy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.Współpraca opiera się o wykonywanie dla Klientów pojedynczych zleceń lub prowadzenie obsługi stałej.

Oferta Kancelarii:

 • windykacja należności
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
 • wsparcie w prowadzeniu negocjacji
 • projekty i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym

Dla klienta indywidualnego

Kancelaria udziela pomocy prawnej (porady prawne, zastępstwo procesowe) w obszarach:

 • prawo cywilne (windykacja należności, umowy, nieruchomości i in.)
 • prawo rodzinne (rozwód, alimenty, władza rodzicielska i in.)
 • prawo karne
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne

Nasze doświadczenie pozwala nam w pełni zaspokoić potrzeby naszych Klientów. Gwarantujemy szybkość i skuteczność podejmowanych działań.

Oferta Kancelarii:

 • porady i opinie prawne
 • przygotowywanie pism, zarówno na etapie przedsądowym (np. wezwań), jak i pism procesowych, w tym środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia, odwołania, skargi itd.)
 • reprezentacja przed organami ścigania (Policja, Prokuratura) oraz sądami powszechnymi
 • reprezentacja przed organami administracji, przed sądami administracyjnymi oraz innymi instytucjami
 • pomoc prawna w pozasądowym rozwiązywaniu sporów
 • prowadzenie negocjacji
 • sporządzanie projektów umów

Sprawy pro bono

Kancelaria świadczy sądową i pozasądową pomoc prawną z urzędu dla osób najbiedniejszych i spełniających kryteria przewidziane ustawą. Ponadto, jeżeli sprawa z uwagi na jej możliwy zakres oddziaływania, znaczenie społeczne lub wpływ na system prawa zostanie uznana za szczególnie ważną, Kancelaria podejmie się prowadzenia sprawy pro bono.

Specjalizacje:

Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta i aktywnie działa na każdym etapie postępowania. Intensywna praca obrońcy lub pełnomocnika w toku czynności wykonywanych przez Policję lub Prokuraturę jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony interesu Klienta. READ MORE

Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Kiedy dziadkowie mogą domagać się ustalenia kontaktów z wnukiem? READ MORE

Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich instancji. READ MORE

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). READ MORE

Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? READ MORE

Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań egzekucyjnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach. READ MORE

Prawo gospodarcze

Obsługujemy podmioty gospodarcze i na bieżąco chronimy ich interesy. READ MORE

Odszkodowania i windykacja

Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkody na osobie i szkody rzeczowej. Kancelaria z sukcesami reprezentuje i wspiera Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego przed towarzystwami ubezpieczeń, a także na etapie sądowym. READ MORE

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *