Prawo gospodarcze

Obsługujemy podmioty gospodarcze i na bieżąco chronimy ich interesy.

  • stała lub okresowa obsługa prawna dla przedsiębiorców
  • kompleksowe doradztwo prawne (prawo cywilne, prawo spółek, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo podatkowe)
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umowy
  • udział w negocjacji umów (umowa sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umowa agencyjna, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane i in.)
  • polubowne zakończenie sporu, udział w mediacjach
  • prowadzenie sporów sądowych – zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
  • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym
  • windykacja należności (postępowanie egzekucyjne)
  • reprezentowanie wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego
  • prawo karne gospodarcze

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *