Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?

Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia.

  • reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych przed sądami oraz prowadzenie negocjacji ugodowych
  • wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników)
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – doradztwo i prowadzenie negocjacji
  • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • dochodzenie roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania, a także ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu i dyskryminacji
  • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju, a także negocjacje ugodowe
  • przygotowanie opinii prawnych

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *