Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań egzekucyjnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach.

Reprezentując Klientów w celu sprawnego odzyskania ich należności, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie – aby zapewnić maksymalnie szybkie i skuteczne zabezpieczenie oraz zaspokojenie ich roszczeń.

Oferujemy rzetelność, zaangażowanie i dyskrecję.

  • dochodzenie naprawienia szkody (np. szkoda komunikacyjna, wypadek pracowniczy, błąd w sztuce lekarskiej, zniszczenie mienia)
  • dochodzenie roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi
  • regulacja stanu prawnego i korzystania z nieruchomości (np. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zasiedzenie, sądowe zniesienie współwłasności, stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, opróżnienie lokalu mieszkalnego)
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych (np. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, mobbing, ochrona dóbr osobistych pracowników)
  • postępowanie przeciwegzekucyjne (np. pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zwolnienie przedmiotu od egzekucji)

Kancelaria oferuje także wsparcie Klientom na etapie przedsądowym:

  • wezwanie do zapłaty
  • pozyskiwanie niezbędnych dokumentów
  • negocjacje i postępowanie mediacyjne
  • projekty i opiniowanie umów
  • ugody pozasądowe

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *