Het indienen van een beroepsschrift

Bent u als burger of ondernemer het niet eens met een beslissing op uw bezwaarschrift? In dat geval kan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN een beroep instellen bij de bestuursrechter.

De bezwaarschriftprocedure betreft een heroverweging van het besluit. Op grond van deze heroverweging wordt een beslissing op bezwaar genomen. (b.o.b.). Dit besluit bevat als het goed is een beroepsclausule. In deze beroepsclausule staat op welke wijze u tegen het besluit op bezwaar beroep kunt instellen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht. Het instellen van beroep doet u door een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht. In het beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit op bezwaar. Daarnaast vraagt u de Rechtbank, sector Bestuursrecht, om de kosten van de bezwaarprocedure en de kosten van het beroep te vergoeden. Voor een beroepsprocedure brengt de rechtbank griffierecht in rekening.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Voor het maken van een (video- of Skype-) afspraak kunt u hem bereiken via het kantoornummer +31851301626, via het app-nummer +31687006770 en via het e-mailadres info@vanleeuwenlawfirm.com

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *