Bijzondere procedures en procesincidenten

 • Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave inbeslaggenomen goederen
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs
 • Verzoek om sepot
 • Verzet tegen strafbeschikking
 • Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel)
 • Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak
 • Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de DNA-databank
 • Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf
 • Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in hechtenis
 • Herziening
 • Gratie

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Voor het maken van een (video- of Skype-) afspraak kunt u hem bereiken via het kantoornummer +31851301626, via het app-nummer +31687006770 en via het e-mailadres info@vanleeuwenlawfirm.com

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *